Elitev Mesafeli Satış Sözleşmesi


İŞBU SÖZLEŞME, İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLER İÇİN GEÇERLİDİR VE GERÇEK BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE U.M.T TEKSTİL SANAYİİ ARASINDA GENEL HİZMET KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ SİPARİŞ ETMEDEN ÖNCE HİZMET SÖZLEŞMESİNİ TAM OLARAK OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR.
 
1. HİZMET SAĞLAYICI ve TARAFLAR
İşbu sözleşme, U.M.T TEKSTİL SANAYİİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “ELİTEV” olarak anılacaktır.) ile ELİTEV tarafından sağlanan hizmetleri satın alan müşteriler (bundan sonra kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.
 
Adres: Saraylar Mahallesi Dört Çeşme Mevkii 428 Sok No:6 DENİZLİ
 
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Müşterinin ELİTEV'e ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, Elitev'e ait internet sitesi üzerinde nitelikleri belirtilen hizmet ve ürünlerin satın alınması/satışı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.
 
Sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben, Müşteri, bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Kullanım Şartlarını da bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak okuyup anladığını ve ELİTEV'in zaman zaman internet sitesinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dâhil olmak üzere işbu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ
İşbu sözleşme sözleşmeye ek olarak getirilecek hizmet taahhütnamesi süresince geçerlidir. Eğer sözleşmeye ek bir hizmet taahhütnamesi getirilmemiş ise sözleşme bir ödeme dönemi süresince geçerlidir, taraflardan biri, diğerine bildirmediği sürece bir ödeme dönemi kadar devam etmektedir.
 
4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti ELİTEV'e ait web sitesi üzerinde ve yine ELİTEV'e ait web sitesindeki müşteri kayıtlarındaki gibidir. Fatura edilecek kişi ile sistemde kayıtlı olan kişi aynı olmak zorundadır.ELİTEV'e ait web sitesi sisteminde müşterinin kayıt esnasında girmiş olduğu bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı Müşteri kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu Müşteri kabul eder.
 
ELİTEV gerekli gördüğü durumlarda, MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. ELİTEV siparişte sorun tespit ettiği durumlarda MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden MÜŞTERİ’ye ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. MÜŞTERİ’nin bu süre zarfında ELİTEV ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde MÜŞTERİ’den herhangi bir cevap alınamazsa ELİTEV, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
 
5. MUCBİR NEDENLER 
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 
 
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
 
6. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
6.1. Elitev, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
6.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler https://.elitev.com.tr ’den alışveriş yapamaz. Elitev, Müşteri'nin sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Müşterinın yaşını yanlış yazmasından dolayı Elitev'e hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
 
6.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından ELİTEV (https://elitev.com.tr) sorumlu değildir. Buna istinaden Elitev, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Müşteri Elitev'den hak iddiasında bulunamaz. 
 
6.3. https://elitev.com.tr 'den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.
 
7. MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. Müşteri, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
7.2. Müşteri, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
 
7.3. Müşteri, https://elitev.com.tr internet sitesinden ELİTEV'in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
 
7.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Müşteri, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu https://elitev.com.tr sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
7.5. Müşteri, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
8. SİPARİŞ/ÖDEME
 
Sipariş :
 
Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) Müşteri tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.
 
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Müşteriye sistemde belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse Müşteriden bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) Elitev hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.
 
İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda Müşteri hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda Müşteriye eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da Müşteri'nin arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
 
Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Müşteri bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda Müşteri'nin Elitev'den ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. 
 
Ödeme :
 
https://elitev.com.tr ‘de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen Müşteriler'e nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede Müşteri kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. 
 
Ürünün tesliminden sonra Müşteri'ye ait kredi kartının Müşteri'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Elitev'e ödememesi halinde, Müşteri'nin kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Elitev'e göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Müşteri'ye aittir.
 
Müşteri kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Müşteri, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Müşteri arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
9. SEVKİYAT/TESLİMAT
 
Sevkiyat :
 
Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler Elitev'in anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.
 
Teslimat :
 
Ürün/ürünler Elitev'in anlaşmalı olduğu kargo ile Müşteri'nin adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Müşteri'ye önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.
 
Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı Müşteri Elitev'e herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Müşteri'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Müşteri'nin yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden Elitev sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine iletişim@elitev.com.tr e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.
 
Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı Müşteri'de vardır. Paket Müşteri tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Müşteri'de kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Elitev Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. 
 
10. ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKI
 
Ürün İade :
 
Müşteri malı teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Müşteri'nin mal ile birlikte teslim edilen Elitev'e ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte Elitev'e göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir.Cayma hakkı süresi Müşteri'ye malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli Müşteri tarafından karşılanmalıdır.
 
Müşteri istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.
 
Müşteri'nin cayma hakkını kullanması halinde Elitev, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.
 
Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Elitev'e malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. 
 
Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.
 
Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün Müşteri'ye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.
 
Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, Elitev tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte Müşteri adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla Elitev'e ulaştırmalıdır. Elitev'e ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de Müşteri kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 
 
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Müşteri ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka Müşteri'ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Elitev,bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Müşteri'nin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve Müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
 
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Elitev, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Elitev, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani Elitev ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince Müşteri'ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
 
11. GİZLİLİK
 
Müşteri tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Elitev'e bildirdiği bilgiler Elitev tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Elitev bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Elitev kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
 
Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Müşteri'ye ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Elitev tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri Müşteri'ye onayı sonrasında gönderilebilir. 
 
12. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
 
İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca taraflar bu sözleşme kapsamında verdikleri adres ve email adresine yapılacak bildirimleri kabul eder; iletişim bilgilerinde olacak değişiklikleri karşı tarafa en geç 7 gün içinde bildirmeyi yüklenirler. Aksi takdirde sözleşme sırasında verilen adreslere yapılacak tebliğ yahut mail bildirimleri karşı tarafa ulaşmış sayılır.
 
13. YÜRÜRLÜLÜK
 
ELİTEV'e ait web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. ELİTEV, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.